Utskrift

Utleie og transport av søppelkonteinere, lift og krok fra 8m³ til 35m³.

Spesialavfall som IKKE skal i konteineren:

 Overtredelser vil bli ilagt gebyr!